Tuesday, March 07, 2006

"Vse je treba zbutati" in "jim posekati roke"

V oddaji Vroče na ljubljanski TV-papriki se je voditeljica Manca Zver strinjala s poslancem Zmagom Jelinčičem, da je treba pedofile fizično kaznovati in zanje uvesti dosmrtno kazen, Jelinčič pa je še dejal, da bi bilo treba preprodajalcem drog posekati roke. Manca Zver pa je še dodala naslednje:: "Jaz bi naredila to, da vse te pedofile damo na en velik plac in da pridemo ljudje in jih tam ... zbutamo." Vprašanje, ki se postavlja nevednemu bralcu, je koga je treba dejansko “zbutat in mu posekat roke”.

Zmago Jelinčič je včeraj izustil, da "sovražnega govora ni, je le govor, ki govori resnico. Njegova izjava nas ne preseneča in kot tudi ne bi smela presenetiti vsakogar, ki pozna slovensko danost v gospodovem letu 2006. Prikličimo si v spomin za trenutek izjave našega vrlega poslanca iz leta 1998 o tem kaj bi bilo potrebno storiti z volilci takratnega predsedniškega kandidata Franceta Bernika. Izjavama Zmaga Jeliničiča in Mance Zver ni kaj dodati kot le to, da je jasno, da v Sloveniji ni nikaršne kulture izražanja v javnih občilih, saj jih vsakdo izkorišča kot se mu le zdi. V preteklosti smo Slovenci že dovolj pretrpeli zaradi raznih oblik sovražnega govora in podpihovanja nestrpnosti zoper razne družbene in narodnostnih skupnosti. Kdo pravzaprav želi živeti v državi kjer lahko vsaka samooklicana “medijska osebnost” spodbujala in razpihovala nestrpnost brez vsakršnih posledic, ki jih seveda ni za pričakovati v tem primeru? Najprej se prične gonja zoper Rome in pedofile, potem pa se razširi na druge družbene in narodnostne skupine – ali kako se je že vse skupaj začelo v tretjem Reichu pod Hitlerjem v tridestih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji?

Sovražni govor je eno nedvomno najmočnejših sredstev diskriminacije, še posebno, ker ga težko definiramo in še težje preiskujemo in kaznujemo. O sovražnem govoru govorimo takrat, ko gre za izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi ksenofobični, diskriminatorni, rasistični in naperjeni predvsem zoper razne manjšine (etnične, verske, kulturne) in zajema tako govorno, pisno kot nebesedno (parade, insignije, simboli, ipd.) komunikacijo.

Demokratična družba je tista vrednota, zaradi katere je svoboda izražanja zapisana v Evropsko konvencijo o človekovih o pravicah, in katero bodo nadzorni organi pri preučevanju nasprotujočih si interesov vedno izbrali kot rešitev. To sta v večini svojih odločitev, ki se nanašajo na sovražni govor, poudarila tudi Evropska komisija za človekove pravice in Evropsko sodišče za človekove pravice. Komisija in Sodišče sta v svojih odločitvah večkrat izrazila mnenje, da so bili nameni in cilji tistih, ki so zahtevali zaščito sovražnega govora, v neposrednem nasprotju z demokratičnimi izročili, idejami in ideali, ki so evropske države vodili pri ustvarjanju EKČP.

Tudi slovenska ureditev prepoveduje sovražni govor. V 63. člen ustave RS je zapisano, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 300. člen kazenskega zakonika pa določa kazensko odgovornost za tistega, ki izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo.

V tem primeru gre za najnižjo možno obliko medijskega nastopaštva samooklicanih medjiskih osebnosti, ki ne pozna nobenih etičnih meja, odgovornosti in ni občutljiva do pravic drugih ljudi. Na potezi je okožno državno tožilstvo v Ljubljani, ali pač? Tudi na tem primeru je jasno, da se slovenska družba ne more soočiti z globinami temnih senc preteklosti tudi zato, ker komajda shaja s vzdrževanjem ravnotežja v slovenski sedanjosti in realnosti.

13 Comments:

At 8:38 PM, Blogger Matej Avbelj said...

Vse lepo in prav: da se razume, nikakor nisem zagovornik sovraznega govora, toda gonja, ki sedaj vrsi v Sloveniji zoper neko obskurno privatno TV pac presega vse meje - in prav gotovo ni nakljucna. Ce se spomnimo: izjavi o golazni, ki bi jo bilo treba pobiti, ni bilo namenjeno niti 10% toliko medijske pozornosti. Zakaj neki?

Preidimo povsem na pravno vprasanje. Ali je naslednja izjava, cetudi podana na TV, sovrazni govor?

"Jaz bi naredila to, da vse te pedofile damo na en velik plac in da pridemo ljudje in jih tam ... zbutamo."

Takole pravi clen 300. KZ, citiran v celoti:

Zbujanje sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na kršitvi načela enakosti

(1) Kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo, ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti, ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava ali zagovarja genocid, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, s sramotitvijo narodnostnih, etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem tujih stvari, z oskrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Material in predmeti, ki nosijo sporočila iz prvega odstavka tega člena, kot tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči."

Na podlagi tega clena je jasno, da izjava ne more biti inkriminirano. V njej namrec ni spodbujevalnega elementa, ni izzivanja, ni razsirjanja. Voditeljica ni nikogar spodbujala k nicemur, ni razpihovala, ni izzivala, pac je povedala, kaj ONA MISLI IN KAJ BI ONA STORILA s pedofili. Ni rekla, ljudje na ulico, ni pozivala gledalcev k temu. Pac je povedala svoje mnenje, in na nas je, da sodimo o njegovi meritornosti ali neumnosti.

Jernej, mislim, da je na nas pravnikih, da se vendarle ne prikljucimo takoj medijski histeriji. (Podobno velja za medijske reakcije v primeru Silvo plut).

Nenazadnje: koliko podpisov je bilo ze zbranih pod peticijo z naslovom iz parlamenta se siri sovrazni govor? Na stotine - in spet ne po nakljucju.

Katera je ze bila izjava, ki je zbudila taksen odziv? O pobijanju golazni ali o tem, da bi nek poslanec nekim zenskam v parlamentu, ki so tako ostre in po njegovem mnenju tako nestrpne, odredil pregled mednozja, da bi ugotovil katerega spola sploh so... Ali je to sovrazni govor, ali pac neumna polemika?

Kaj pa to: da je gejevstvo greh? Sovrazni govor?

Kaj lahko zakljucimo iz vsega povedanega: ZE VIDENO, tozilstvo pa ne bo imelo prevelikega dela.

PS. DRUGA STVAR, KI PA JE BOLJ ZANIMIVA: TUDI PRI NAS JE INKRIMINIRANO ZANIKANJE HOLOKAVSTA, ce je to genocid ne?

Spet citiram: "ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava ali zagovarja genocid"

Koliko bi jih moralo ze sedeti v slovenskih zaporov, zaradi zgodovinske komunisticne lazi o usodi pobitih v kocevskih gozdovih in vsepovsod po Sloveniji?

Retoricno vprasanje...

Matej

 
At 11:04 PM, Blogger Miha Movrin said...

Čeprav sem se v zadnji razpravi izkazal kot velik zagovornik pomena in koristi Gemeinschafta :-)(NB: za razliko od Gesellschafta), pa Jerneju po radikalizmu ne sežem niti do kolen. Namreč: »Najprej se prične gonja zoper Rome in pedofile, potem pa se razširi na DRUGE družbene in narodnostne skupine – ali kako se je že vse skupaj začelo v tretjem Reichu pod Hitlerjem v tridestih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji?”

Okej, že res, pedofilov je veliko, ampak, da bi jim v Sloveniji podelil kar status družbene skupine? Mogoče poskusimo najprej z alkoholiki.

Je pa res stos, da mamo mi tud holokavst denial law. In tocno, tukaj je se pred 5 leti ves cas prihajalo do zanikanja.

Sicer pa: ce bi Hanzek res verjel, da gre za sovrazni govor bi se moral a fortiori oglasiti ze npr. ko se SNS ze od zacetka tega mandata zavzema za zvisanje kazni pedofilom.

Enkrat lahko ugibamo, kako bo na to hecno afero (udelezena je pac miss!) odreagirala Mladina. Pri njeni predvidljivi reakciji je ne bo niti najmanj motila lastna dosedanja praksa velikega borca za svobodo govora, torej pravkar objavljene karikature Mohameda, ne znamenite duplerice in stalna, zelo kulturna praksa dolgocasne rubrike »Rolanje po sceni. Stavim jurja: na samem zacetku bo Sever v moralisticnem uvodniku (v zelo slabem slogu) rekel: »Fej!«

Sicer pa: Hanzek je s svojim znamenitim "p... dimom" nedvomno najvecji strokovnjak za prostaskost. It takes one to know one. In za to pri vsem skupaj gre.

 
At 10:13 AM, Blogger s.umek said...

Čakte, čakte...

Slovenska kazenska zakonodaja omenjenega govora ne kriminalizira, kot je povedal že g. Avbelj.
Vendar pa ustava v 63. členu prepoveduje med drugim tudi spodbujanje k nasilju. G. Avbelj se moti, ko govori, da ni elementov za kazenski pregon "Plemenitega in Mace", ker ni spodbujevalnega elementa. Dvomim, da bi takšen govor zoper Jude lahko mirno sprejeli (npr. v Hitlerjevi Nemčiji) rekoč, da ni spodbujevalen, ali pač.

Menim, da ima prav g. Movrin, ki trdi, da v tem primeru ni šlo za neko skupino, ki bi jo lahko v družbi zaznali kot tako. Gre za posameznike, ki so si enaki predvsem po svoji sprevrženosti.

Torej gre v tem primeru za kršitev ustavne prepovedi spodbujanja k nasilju (čeprav g. Avbelj meni, da ni šlo za spodbujanje), pri čemer KZ tega dejanja ne inkriminira.

Mogoče bi lahko o problemu spodbujanja še kaj več rekli. Vendar večji problem vidim v tem, da KZ ne implementira ustave, kar je identično urejeno tudi za blasfemijo. Potrebna je sprememba KZ, ki bo končno inkriminiral take in podobne primere.

Če že govorimo o sovražnem govoru, potem glejte skoraj najbolj gledano oddajo na nacionalki "TLP", kjer se vztrajno norčujejo iz Cerkve, če ne gre že celo za pasivno spodbujanje k nefizičnemu nasilju.

Sicer pa mislim, da ima g. Movrin prav sklicujoč se na varuha človekovih pravic.

In za kaj pri vsemu skupaj gre? Vprašajte Hanžka!

 
At 11:12 AM, Blogger Jernej Letnar said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 11:14 AM, Blogger Jernej Letnar said...

Jernej Letnar said...
Glede te zadeve, je ocitno, da se strinjamo, da se ne strinjamo v nicemer. Matej, izjava ni bila podana na obskurno lokalni televiziji, temvec na eni najbolj gledanih v Sloveniji, ki je podprta s kapitalom iz divje privatizacije. Toliko o tem za zdaj.

Potem se sprasujes ali je naslednja izjava, cetudi podana na TV, sovrazni govor? Vendar ponujas samo bolj ali manj politicno sprejemljiv odgovor v sedanjih razmerah v Sloveniji.

1. Ravno zato, ker je bila izjava podana na televiziji lahko sploh zacnemo govoriti o sovraznem govoru.

2. Seveda je voditeljica razpihovala in izzivala, saj je podala svojo izjavo na televiziji, in ne v intimnem pogovoru ob kozarcu vina s poslancem.Imas prav, da je podala kaj ONA MISLI IN KAJ BI ONA STORILA s pedofili, vendar je ze s tem prestopila mejo, ki jo doloca 300. clenu. Vendar tega ni naredila v svojih sanjam, temvec na televiziji.Da ne zacnem, da je taka izjava v ocitnem nasprotju s 10. clenom EKCP. Poglejte si tudi kaj je v podobnem primeru reklo ESCP v zadevi Jersild v. Danska.

Glede Movrino oznacbe, da so moje izjave radikalne, pa lahko recem samo lahko ironicno dodam, da vsaj niso ksenofobicne ali rasisticne, kot veliko izjav v zadnjem casu v Sloveniji. Pedofili seveda so druzbena skupina, saj takih dejanj in ljudi v Sloveniji na tisoce, tako ce hocemo ali nocemo, jih lahko oznacimo za take. Vprasanje je le kako bomo resili in preganjali kazniva dejanja, ki so jih storili pedofili. Zbutanje na velikem trgu je lahko resitev samo v zgodovinskih romanih o srednjem veku in v glavah taksnih ljudi kot sta zgoraj omenjeni osebi.

 
At 11:45 AM, Blogger Matej Avbelj said...

Odlicni komentarji. Tudi g. Umek, (saj res nismo vec tovarisi)je opozoril na zanimiv primer diskrepance med tem kar govori ustava in tem kar inkriminira KZ. Mogoce, pa gre le za to, da se clovekove pravice lahko varujejo na razlicne nacine in ne samo samo s kazenskim pravom.

Nikakor pa ne morem sprejeti Jernejevega stalisca, da se strinjamo o tem, da se ne strinjamo. Predlagam, ce se vam da in imate cas, da vsak odgovori na preprosto vprasanje. Ali 300 clen KZ inkriminira izjavo, ki jo je dala Manca?

Ce bi bili sodnik ali tozilec v tem primeru, kaj bi storili?

Moje stalisce je ze podano v prvem komentarju.

Matej

 
At 1:17 PM, Blogger s.umek said...

Tega govora na TV Paprika ni mogoče subsumirati pod 300. člen KZ. Pedofili niso niti narodna, niti rasna, niti etnična, niti verska, niti socialna, niti politična skupina, zato v tem govoru ni šlo za razpihovanje, izzivanje sovraštva, razdora ali nestrpnosti do teh skupin, niti ni šlo za širjenje ideje o večvrednosti ene rase nad drugo; poleg tega pa tudi ni šlo za dajanje pomoči pri rasistični dejavnosti, ali zanikanje, zmanjševanje pomena, odobravanje ali zagovarjanje genocida, kot je opredeljen v 373. členu KZ.

Kot sodnik bi jo oprostil, kot tožilec bi zavrnil ovadbo.

Kakšne so sankcije za kršitev ustave? Vsaka kršitev ustave mora imeti v sami ustavi, ali v zakonih določeno sankcijo.

Problem nastane, ko zakon ne sankcionira kršitve ustave; nujna je sprememba KZ.

 
At 4:25 PM, Blogger Jernej Letnar said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 4:25 PM, Blogger Jernej Letnar said...

Jernej Letnar said...
Hvala za komentarje. Kar sem hotel povedati je, da bi bilo prevec ozko gledati na celotno zadevo samo s pravnega vidika, ce zelimo dvigniti stanje duha v Sloveniji. Taksne izjave pa zgolj otezujejo vsakrsno vsebinsko razpravo o kateremkoli vprasanju.

 
At 5:05 PM, Blogger Matej Avbelj said...

No, pa se vendarle strinjamo: zadevo ni moc stlaciti v pravni koncept, ki se mu rece sovrazni govor, kot ga definira slovenski KZ, pa tudi ustava.

Torej, ce ne gre za sovrazni govor v pravnem smislu, kar smo pravkar ugotovili, potem gre za navadno politicno gonjo in sprenevedanje, in zlorabo termina sovrazni govor.

Na povsem drugi ravni, namrec znotraj svobode izrazanja, je vprasanje, ali je taksna izjava primerna ali ne, ali se z njo strinjamo, ali ji bomo nasprotovali s svojimi argumenti. Najbrz bi se vsi strinjali, da mi s taksnimi izjavami pac ne bi bili nastopali.

Toda: v Sloveniji trenutno norijo - vse pvseudo ekscelenca - da gre za sovrazni govor. Ceprav ne gre. Pa tega nihce ne pove... Vsaj mi pa vemo. Kot nickolikokrat poprej se torej ustvarja lazna medijska virtualna resnicnost.

 
At 11:50 PM, Blogger Miha Movrin said...

Po desetih (10!) komentarjih je jasno samo nekaj: zajela vas je Manca-manija!

Dokaz?
Avbelj: »Ali 300 clen KZ inkriminira izjavo, ki jo je dala MANCA?”
Kje je pa Zmago!?!?

Odgovor sicer običajno treznega Umeka: »Kot sodnik bi JO oprostil, kot tožilec bi zavrnil ovadbo.”
Kje je pa Zmago!?!?


Sicer gresta Manca in Zmago gresta tudi iz moje sodne dvorane oproščena, s tem, da Zmagotu odvzamem vozniško dovoljenje (po točkah).
Sicer pa v nasprotju z Umekovim zadnjim posegom mislim, da tu v nobenem primeru ni mogoče spreminjati KZ-ja, saj je šlo zgolj za izražanje LEGITIMNEGA mnenja, kaj se more, če ima Manca nekoliko skromnejši vokabular. Legitimiteta pa bi se izgubila zgolj, če bi bila predmet nestrpnega komentarja določena skupina, ampak samo kolikor je opredeljena z raso, vero, narodnostjo, morda po spolu, spolni orientiranosti ipd. Tu gre za legitimne objekte varovanja. Vprašati se je torej potrebno kaj je predmet varstva. Torej:

Izziv za še enega jurja: kakšen je smoter prepovedi izjave tipa: »Zbutal bi vse odvetnike.« Če ga kdo najde, naj mi ga pove.

Izziv za 5 jurjev: kdo lahko razsuje mojo kritiko liberalizma, s katerim sem vam vsem začepil usta (NB: to NI sovražni govor!). PS: o kvaliteti tekmovalnega izdelka odločam jaz!

 
At 10:17 AM, Blogger s.umek said...

Ne, Miha! Ni nas zajela MACA-manija; sam nisem gledal oddaje, očitno pa sem zmotno mislil, da imamo v mislih zgolj izjavo nekvalificirane "novinarke" miss havaji tropic 2006: "vse je treba zbutati" in "jim posekati roke". Ne vem sicer, kaj je rekel Plemeniti; očitno kaj podobnega.

Sicer pa si se v tem primeru preveč omejil; namreč moje izvajanje, da bi bilo treba spremeniti KZ, je pomenilo, da se doda nov člen, ki bi inkriminiral javno hujskanje k nasilju ali pa javno zagovarjanje nasilja. Že prej sem omenil, da se postavlja vprašanje, ali je v tem primeru sploh šlo za spodbujanje oz. hujskanje ali zagovarjanje.
V kolikor bi lahko temu tako rekli, potem naš KZ ne varuje legitimnega cilja: nenasilne družbe, ki rešuje konflikte s pravnimi sredstvi. Del novega filozofskega pristopa, ki trdi, da je človek kot tak prepoznan šele v človeški skupnosti. Ne vem sicer, kakšna je ta skupnost, ki bi dopuščala, da bi vsakdo v javnosti izrazil svoje mnenje, da je treba nekoga podvreči nasilju. Spomnimo se nasilja pred meseci v Franciji.

Morda bi bilo potrebno ločiti izjavo, ki bi jo dala kvazi novinarka in poslanec parlamenta na TV, od enake izjave, ki ne bi bila izrečena na TV. Morda bi moral nov člen vsebovati še dodatni objektivni pogoj kaznivosti, in sicer, da bi takšna izjava povzročila zgražanje ali celo dejanske akcije v družbi, družini, ...

V kolikor meniš, da je šlo zgolj za izražanje legitimnega mnenja, potem mislim, da ni več daleč čas, ko se bo kakšen poslanec ali kdo drug pojavil na TV in izrazil svoje legitimno mnenje rekoč: "Po mojem mnenju bi bilo treba aretirati vse duševno prizadete in jih zbrati na trgu, naložiti na kamione in jih odpeljati v krematorij!"

Prosim za komentar: a je to povsem legitimna izjava, ali pa nov filozofski inštrumentarij pripelje do drugačne rešitve!

(to be continued)

 
At 1:54 PM, Blogger Matej Avbelj said...

Primerjajmo izjavo:

"Po mojem mnenju bi bilo treba aretirati vse duševno prizadete in jih zbrati na trgu, naložiti na kamione in jih odpeljati v krematorij!"

z naslednjo izjavo:

"Naša dolznost, drzavljani Akvalandije, je, da aretiramo vse vse duševno prizadete in jih zberemo na trgu, naložimo na kamione in jih odpeljemo v krematorij!"

Po mojem menenju je zadnja izjava ociten primer hujskanja, ima spodbujevalni element. Proti njej se je potrebno boriti s kazenskimi sredstvi, ker je potencialno zelo druzbeno nevarna.

Prva izjava, kot taka, nima spodbujevalnega elementa. TODA: kot taksna je vseeno na meji: namrec na meji potrebnosti kazenskega pregona, oz. njegove nepotrebnosti, ce je druzba zdrava do te mere, da taksne izjave razglasi za nelegitimne in jih pokoplje z nasprotnimi, prepricljivimi argumenti svobode govora. Tu je veliko odvisno od vrste druzbe, to je kaksen koncept pravicnosti si je izbrala in kaksen je njen zgodovinski pedigre.

Torej: od razvitosti demokracije, od moci druzbe, da se sama brez kazenske represije obrani pred tovrstnimi izjavami in iz njih sledecimi praksami, je odvisno, kako bi ravnali v primeru izjave, ki bi se nanasala na duseveno prizadete.

Odgovor torej ni enostaven.

PS. O liberalizmu pa odg, takoj ko najdem cas.

 

Post a Comment

<< Home