Saturday, April 22, 2006

Saturday morning in Slovenia

Intro in Sobotna priloga, of the Delo, Slovenian newspaper:

"Vendar je dejstvo, da Slovenija polzi proti totalitarni dr┼żavi."

"Nevertheless, it is a fact that Slovenia drifts towards a totalitarian state."