Monday, June 05, 2006

Zbor za boljso Ljubljano

Zbor za Ljubljano je v sredo, 24. maja 2006 predstavil izjavo "Skupaj za boljšo Ljubljano" in s tem stopil na pot k spremembam v glavnem mestu Republike Slovenije. Izjava Zbora za Ljubljano je dostopna tu.

Podpisniki deklaracije se zavzemajo:

da Ljubljana končno postane enotno mesto, ne pa sestavljanka iz petih delov;

da Ljubljana postane center evropske regije in bolj konkurenčna Trstu in Gradcu, torej prestolnica v Evropi;

da Ljubljana uveljavi sodoben gospodarski koncept, ki naj privede do »na znanju temelječe družbe«, ne pa da se utaplja v netransparentnosti in korupciji;

da Ljubljana razvozlja nemogoč prometni vozel, uredi svoje industrijske predele, se razvije v mesto z upravno-gospodarskim delom in postane prijetno, kulturno ter čisto bivalno okolje z visoko življenjsko ravnijo. V Ljubljani ne sme biti ne socialnih ne verskih getov! Zato spoštujemo kulturno in versko svobodo in sožitje;

da se v Ljubljani opravi kvalitetna ekološka sanacija – ohraniti moramo dobro pitno vodo, odvesti odpadne vode na neoporečen način, trajno rešiti problem odpadkov ter poskrbeti za kvalitetno in racionalno ogrevanje;

da Ljubljana dobi čim prej sodobno avtobusno in železniško postajo;

da Ljubljana zlasti mladim zgradi dodatno športno in rekreacijsko infrastrukturo ter posodobi obstoječo;

da Ljubljana postane bolj varno mesto in napove boj preprodaji drog in kriminalu;

da mestna oblast končno prisluhne svojim prebivalcem in oblikuje mesto v naš skupen, prijeten in varen dom!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home