Monday, July 10, 2006

Svoboda slovenskih medijev: za koga?

Pred kratkim smo naleteli na poročilo Mirovnega inštituta iz Ljubljane o delovanju RTV od začetka veljavnosti novega zakona novembra 2005 do maja 2006.

Strokovnjaki Mirovnega inštituta za svobodo tiska in medijev na splošno so v mesecu maju predstavili poročilo monitorinega delovanja RTV Slovenija. O svobodi medijev in tiska smo člani našega bloga pisali že obširno na tem in v drugih medijih, vendar se nam zdi potrebno osvetliti določene poudarke iz poročila Mirovnega inštituta. O samem poročilu ne bomo izgubljali preveč besed, saj veliko že pove dejstvo, da se ljudem iz Mirovnega inštituta ni zdelo pomembno pripraviti takega poročila že v prejšnjih letih pred sprejetjem zakona o RTVS. Njihovo poročilo se bere v skladu z delovanjem slovenskega varuha človekovih pravic. Ta se je prvič obregnil in omenil omejevanje svobode tiska v Sloveniji šele junija lansko leto po zamenjavi vlade, medtem ko v njegovih prejšnjih poročilih zaman iščemo omembo težkega stanja na področju svobode izražanja in svobode tiska. O strokovnosti poročila Mirovnega inštituta zaradi več razlogov ni mogoče govoriti. Je to presenetljivo? Mogoče. Že v sami predstaviti Mirovnega inštituta na njihovi spletni strani je mogoče prebrati, da se je stroga akademska perspektiva se je povezala s konkretno socialno in politično angažiranostjo. Kulturni boj se za nekatere še nadaljuje, človekove pravice obstajajo ob strani, razen takrat, ko pač ustrezajo cilju, ki ga je potrebno doseči.

V spodnjih vrsticah objavljamo nekatere poudarke iz poročila:

»Slovenski politični vrh združen v koalicijo Demos je takrat prvič pokazal, da se še kako zaveda pomena televizije in nadzora nad njo. Čeprav bi od Demosa, ki je poudarjal pomen demokracije in demokratičnosti, lahko pričakovali depolitizacijo osrednjega nacionalnega medija, se je zgodilo ravno nasprotno. Z zakonom je popolnoma podredil RTVS in osrednji organ odločanja svet RTVS svojim političnim interesom, druge (in tudi najpomembnejše) razsežnosti nacionalnega RTVS servisa: kulturno,izobraževalno in razvedrilno pa je kratko malo ignoriral. Po poročilih medijev iz tega obdobja naj bi vpliv«

V sklepnem delu poročila pa je mogoče prebrati: »Dosedanje kadrovske spremembe so na vodilne položaje na radiu in televiziji pripeljale kadre, ki ne glede na profesionalno kompetentnost ne morejo zanikati pridobljenega političnega blagoslova vladne koalicije k izvolitvi. V programskem in nadzornem svetu tudi namestniških funkcij niso pridobili kadri, ki bi bili kritično naravnani do vladne koalicije oziroma njenega videnja RTV Slovenija, kot je predstavljen v razpravi o novem zakonu.«

Temelj demokratičnega pravnega sistema je javna in odprta razprava o zadevah splošnega pomena, ne pa zamegljevanje ddejstev s politično preprogo. Takšen sistem omogoča spopad mnenj in tehtanje argumentov o vprašanjih, ki zadevajo vsakogar. Slovensko Ustavno sodišče je v odločbi U-I-226-95 zapisalo, da »soočenje nasprotujočih in različno motiviranih pogledov prispeva k bolj učinkovitemu in zanesljivemu procesu odločanja«. Udeležba v postopku omogoča ljudem, da prispevajo k odločitvam, ki jih zadevajo, hkrati pa odprtost in preglednost delovanja, zmanjšuje možnost zlorab. Če naj bo razprava res svobodna, je pravica posameznika, da izraža svoje mnenje, in je v načelu varovana, ne glede na to, ali je izjava groba ali nevtralna, racionalna ali čustvena, blaga ali napadalna, koristna ali škodljiva, pravilna ali napačna.

Poročilo Mirovnega inštituta vsekakor priporočamo v branje. Že zaradi njegove politične interpretacije svobode medijev in svobodnega delovanja nacionalne radiotelevizije. Obenem pa priporočamo v branje tudi spodnje strokovne publikacije za osvetlitev pravnih (in političnih) problemov na področju svobode izražanja in tiska v Sloveniji in drugod:

Revija Dignitas, št 25 http://www.nova-revija.si/knjiga.php?ida=010502505

Revija Dignitas, št. 13-14, http://www.nova-revija.si/knjiga.php?ida=010501302

Revija Dignitas, št. 11-12, http://www.nova-revija.si/knjiga.php?ida=010501102

Herdís Thorgeirsdóttir, Journalism Worthy of the Name, Freedom Within the Press and the Affirmative Side of Article 10 of the European Convention on Human Rights, , http://www.brill.nl/product.asp?ID=21273

0 Comments:

Post a Comment

<< Home